Arbeidsrecht

De meeste conflicten ontstaan in Nederland binnen het arbeidsrecht. Onze juristen kunnen zowel werknemers als werkgevers bijstaan bij een arbeidsconflict. U kan hierbij denken aan ontslagrecht of oneerlijke concurrentie. Wij kunnen u adviseren over de laatste ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht voordat u überhaupt stappen onderneemt om iemand te ontslaan. Als werknemer kan u bij ons terecht als u het idee heeft dat u verkeerd behandeld wordt door uw werkgever. Er zijn verschillende zaken waarbij u ons kunt inschakelen om een oplossing te zoeken. Seeking legal advice in English? See work lawyer in The Netherlands.

Ontslagrecht

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u besloten heeft een werknemer te ontslaan. Bijvoorbeeld vanwege financiële redenen of om een reorganisatie binnen het bedrijf. Het kan ook voorkomen dat een werknemer niet functioneert of dat er een verstoorde verstandshouding is binnen het team. Plichtsverzuim kan ook reden zijn. Bijvoorbeeld omdat een werknemer regelmatig te laat is of ongeoorloofd afwezig. De regels omtrent het ontslag kunnen vrij ingewikkeld zijn en meestal dient er een procedure gestart te worden om iemand te ontslaan. Bij onze juristen kan u altijd advies inwinnen over het ontslaan van personeel of het aanvechten van een ontslag of het controleren van een vaststellingsovereekomst. Wij helpen u bij het starten van een procedure. Voordat wij van start gaan kijken we eerst wat uw kansen zijn. U loopt zo niet tegen onnodige onkosten aan omdat wij denken dat u geen zaak heeft.

Oneerlijke concurrentie

Er kan een geschil ontstaan over een concurrentiebeding dat is opgenomen in uw contract. Bijvoorbeeld omdat u ontslag genomen heeft en u vervolgens bij de concurrent bent gaan werken. Of u heeft relaties meegenomen bij uw vertrek. Onrechtmatig handelen kan een reden zijn om een officiële procedure te starten.

Arbeidscontracten

Het opstellen of wijzigen van een contract kan ingewikkeld zijn. Als u voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd een contract opstelt kan het slim zijn om er juridisch naar te laten kijken. Niet alleen als werkgever, maar ook als werknemer is het slim om vooraf uw positie binnen het bedrijf te weten. Mocht u ooit ontslagen worden dan weet u vooraf wat is toegestaan en wat niet. Daarnaast kunt ook bij ons een overeenkomst van opdracht laten opstellen.

Werkgeversaansprakelijkheid

Bij een bedrijfsongeval kan een werknemer aansprakelijk gesteld worden voor het letsel. Daarnaast bent u als werkgever verplicht om mee te werken aan de re-integratie. Laat juristen uitzoeken wat uw rechten zijn en help mee met het opstellen van een schadevergoeding. U hoeft als werknemer niet bang te zijn om een vergoeding te eisen. De meeste werkgevers zijn hiervoor verzekert. Wij kunnen u helpen om alles in goede banen te begeleiden zodat u nog steeds een baan heeft. Onze juristen kunnen u ook als werkgever helpen om alles in goede banen te begeleiden. U kan de werkgeversaansprakelijkheid goed afwikkelen en indienen bij de verzekering.

Fusies en overnames

Bij een fusie of overname kan het voorkomen dat sommige personeelsleden overbodig worden. Het is belangrijk dat juridisch wordt uitgezocht welke arbeidsplaatsen legaal mogen verdwijnen. Onze juristen staan voor u klaar om u van A tot Z te begeleiden bij een fusie of overname. Neem gerust contact met ons op bij vragen bij fusies en overnames.