Hoe belangrijk is de opzegtermijn in een beëindigingsovereenkomst?

Loopt het niet meer lekker op uw werk? Zijn er meningsverschillen tussen u en uw werkgever of is uw plekje binnen de organisatie overbodig geworden? Dan wordt er vaak van een ontslag met wederzijds goedvinden gesproken. Beide partijen geven toe dat het beter is als de wegen scheiden. In dat geval worden er afspraken gemaakt, die samen opgenomen worden in een beëindigingsovereenkomst. Er staat wettelijk beschreven welke dingen er in de overeenkomst vermeld moeten worden. Een belangrijk onderdeel is de lengte van het opzegtermijn. Dit klinkt misschien niet direct ontzettend belangrijk, maar daar kunt u zich nog eens over verbazen. Want hoe belangrijk is de opzegtermijn in een beëindigingsovereenkomst nu echt?

Wat bedoelen we met een opzegtermijn?

In vrijwel ieder arbeidscontract is een opzegtermijn vastgelegd. Tijdens dit termijn is de arbeidsovereenkomst altijd nog gewoon van kracht, ook als zowel de werkgever en werknemer hebben besloten dat hiermee gestopt gaat worden. De duur van de opzegtermijn verschilt per functie en hangt tevens af van de duur van het dienstverband. In deze periode moet u uw werkzaamheden naar goedkeuring vervullen, krijgt u gewoon salaris uitbetaald en worden er ook nog eens vakantiedagen opgebouwd.

De opzegtermijn geldt altijd als periode vanaf het moment dat het ontslag werd overeengekomen en de werkelijke ontslagdatum. In sommige gevallen wordt de werknemer van werk vrijgesteld. Dit kan bijvoorbeeld als er enorm veel spanning op de werkvloer is of als de werkgever geen werk meer kan bieden. In dat geval moeten de gemaakte afspraken in de beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd, zodat beide partijen weten waar ze voor tekenen. 

Belangrijk voor de WW-uitkering

Wat werknemers vaak niet beseffen is dat de opzegtermijn van grote invloed is op de WW-uitkering. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is het vaak mogelijk om uw recht op een WW-uitkering te behouden. Hierbij geldt wel dat er met de afspraken in de beëindigingsovereenkomst of de wet worden rekening gehouden. De opzegtermijn is heel belangrijk voor de WW-uitkering. Zo weet het UWV immers wanneer deze de uitkering in moet laten gaan. Hier ligt direct ook de valkuil als er niets geregeld wordt.

Wanneer een werknemer bijvoorbeeld van werk wordt vrijgesteld, kan deze tijdelijk zonder inkomen zitten en mag hij nog geen uitkering ontvangen omdat de wettelijke opzegtermijn nog even doorloopt. Dit geldt ook als de wettelijke opzegtermijn langer is, dan wat de werkgever en werknemer gezamenlijk hebben besloten. Het is daarom heel belangrijk dat de opzegtermijn aansluit op de WW-uitkering.

Als er in de beëindigingsovereenkomst een ander opzegtermijn wordt gehanteerd dan de wettelijke duur, zal de WW-uitkering niet direct na de ontslagdatum starten. In dat geval kunt u voor één of meerdere maanden zonder inkomen zitten. Iets wat uiteraard helemaal niet gewenst is. Het is dan ook niet voor niets dat een juiste opzegtermijn van essentieel belang is bij het vaststellen van een beëindigingsovereenkomst. Gelukkig is het ook mogelijk om andere afspraken te maken en deze aan het UWV door te geven. Zo geniet u alsnog van een WW-uitkering, aansluitend op uw ontslagverzoek. Zorg er hierbij voor dat alles netjes in de beëindigingsovereenkomst wordt opgenomen, zodat u niet plotseling voor vervelende verrassingen komt te staan.