Procesrecht

Ondanks uw inspanningen om een proces te voorkomen kan u er soms niet met de tegenpartij uitkomen. U kan als ondernemer of particulier altijd te maken krijgen met het procesrecht ondanks dat alles op rolletjes lijkt te lopen. Een conflict kan soms ineens uit de hand lopen en de tegenpartij start een procedure. Het is belangrijk om u bij een procedure professioneel te laten bijstaan door een jurist. Als ondernemer kunnen er verschillende dingen mislopen, waardoor er een proces gestart wordt. Een proces kan gestart worden door een leverancier, afnemer of concurrent. Meestal betekent de start van een procedure ook meteen het einde van een zakenrelatie. Deze actie lokt meestal een negatieve reactie uit en dit is jammer. Wij proberen u altijd te helpen om alsnog een procedure te voorkomen. Alleen als er echt geen andere oplossing gevonden kan worden gaan we over tot een dagvaarding. We proberen u hierin altijd bij te staan en een passend advies te geven. Soms kunnen we met een hernieuwde onderhandeling tot een oplossing komen. Wij helpen u hier graag bij want een proces kan u als ondernemer veel geld gaan kosten.

Een kort geding

In Nederland wordt een juridische procedure altijd schriftelijk gestart. Een voorbeeld van een proces is een kort geding. Dit begint met het uitbrengen van een dagvaarding waarin de eisen van de tegenpartij worden opgesteld. Er wordt in de dagvaarding aangegeven wat het conflict is en welke gevolgen dit conflict gehad heeft. Vervolgens staan er de gevolgen in voor de ondernemer en waarom het conflict aan de tegenpartij toegewezen dient te worden. Binnen 4 tot 6 weken wordt de dagvaarding mondeling behandeld in de rechtbank. De tegenpartij moet hierbij met spoed mondeling gaan toelichten waarom u het niet eens bent met de dagvaarding. Een rechter moet aan de hand van uw verwoording en bewijzen een oordeel vellen. Als de aanklager de verliezende partij is dan is het kort geding van de tafel en worden de proceskosten door de verliezer betaald. Verliest u zelf dan moet u de vordering uitvoeren en de proceskosten betalen. Er staat dus heel wat op het spel. Als u zelf een dagvaarding ontvangen heeft is het slim om direct contact met ons op te nemen. Wij helpen u om uw standpunten te verwoorden en het proces te winnen. Uiteraard kunnen wij u ook andersom helpen om bijvoorbeeld een kortgeding te starten tegen de tegenpartij.

Het vonnis

Uiteindelijk zal een rechter een vonnis uitspreken. Het vonnis niet bindend. Als u het er niet mee eens bent kan u nog in hoger beroep gaan. Het hoger beroep begint ook met een dagvaarding. Bij het procesrecht kunnen wij u van A tot Z begeleiden. Wij kunnen u helpen om in hoger beroep te gaan of te voorkomen dat er ├╝berhaupt een kort geding gestart wordt. Twijfel niet langer en neem vandaag nog contact met ons op om een definitief vonnis te voorkomen en de zaak naar uw hand te draaien.