Insolventierecht

Insolventierecht kan u mee te maken krijgen als u een debiteur treft met betalingsproblemen. Uw debiteur loopt tegen het randje van een faillissement aan. U wil graag uw vordering kunnen innen, maar niet bij een faillissement. De kans dat u dan uw geld ooit nog terugziet is nihil. Het is belangrijk om deze vordering in goede banen te begeleiden. De regels hiervoor staan beschreven in het insolventierecht. Onze juristen zijn hier uiteraard ervaren in en helpen u graag verder. Helaas komt u in de meeste gevallen bij insolventierecht er pas achter als het te laat is. Uw debiteur gaat failliet en kan de factuur niet meer betalen. Helaas krijgen alle ondernemers hier een keer mee te maken. Wij proberen u hierbij bij te staan en u te helpen

Verweer tegen een faillietverklaring

Helaas kan u ook aan de andere kant van de tafel zitten. Uw relaties of afnemers willen graag dat u failliet verklaard wordt en hebben een verzoek ingediend bij de rechtbank. U wil dit zelf graag voorkomen omdat u denkt dat het om een lastige periode gaat. Het kan slim zijn om u te laten adviseren door juristen om een verweer op te stellen. Als het moet gaan we samen naar de rechtbank om dit verweer voor te dragen en proberen te voorkomen dat u failliet verklaard wordt. Wij helpen u ook met het opstellen van een plan van aanpak om een faillissement te voorkomen. De kans dat de rechtbank u nog een kans geeft is dankzij een goed verweer vele malen groter. Helaas behoort dit onderdeel ook tot het insolventierecht. U kan als ondernemer ook aan de andere kant staan.

Begeleiding bij het structureren van de schulden

Als ondernemer heeft u soms geen idee meer waar u moet beginnen met het betalen van de schulden. Samen kunnen we kijken welke schulden nog betaald dienen te worden. Eventueel kunnen we proberen om bij de afnemers een betalingsregeling te treffen. Door uitstel van betaling te regelen kunnen we ervoor zorgen dat de schulden afgelost kunnen worden. Eventueel kunnen we ook kijken naar de mogelijkheid van een doorstart. Soms is het nodig om personeelsleden te ontslaan zodat u meer financiële ruimte heeft om de schulden terug te betalen. Dankzij de persoonlijke aanpak van onze juristen durft u weer stappen te maken.

Persoonlijke aansprakelijkheid bij insolventierecht

Bestuurders van een bedrijf kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor een faillissement. Als u zelf bestuurder bent kan u bang zijn om uw woning of bezittingen kwijt te raken. Bij het insolventierecht kan het slim zijn om een jurist in de hand te nemen. Samen kijken we naar de persoonlijke aansprakelijkheid van uw faillissement. We kijken ook naar de betrokkenheid van andere partijen. Misschien bent u wel niet alleen aansprakelijk en ligt de aansprakelijkheid bij iemand anders. Onze juristen helpen u graag om ervoor te zorgen dat alles tot een goed einde gebracht wordt na een faillissement.